Soňky habarlar

Arhiw

Italiýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy

0
71320
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Азади 139/А
Telefon belgiňiz:
36-92-12, факс: 36-93-29.
Pocta:
ashgabat.info@esteri.it
Web adres:
https://ambashgabat.esteri.it/
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Azady köç., 139/A.
tel: 36-92-12 faks: 36-93-29, 36-81-06.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler