Soňky habarlar

Arhiw

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
68816
Salgysy:
г. Ашхабад, ул. Кипчак, дом 39
Telefon belgiňiz:
48-29-65, 48-29-72
Pocta:
turkmenistan@mfa.gov.by
Web adres:
http://turkmenistan.mfa.gov.by/
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Gypjak köçesi, 55.
tel.: 48-29-65, 48-29-72.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler