Soňky habarlar

Archive news

Belarus Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
1232
Salgysy:
г.Ашхабад, ул.Кипчакская д.55.
Telefon belgiňiz:
48-29-65, 48-29-72

Aşgabat ş., Gypjak köçesi, 55.
tel.: 48-29-65, 48-29-72.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň