Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
4486
Soňky täzelenme:

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
19-njy fewralda 

«Arzyly enekäm», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 14:00-da, 
Esrtada aýdymçylarynyň konserti, 19:30-da. 
20-nji fewralda 
«Tüweleýiň mekany bolmaz», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 14:00-da, 
«Çingiz han — beýik serkerde», hytaý çeper filmi, 18:00-da. 
21-nji fewralda 
«Meniň jaýym», ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, 
«Başa barmadyk adaglanma», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
22-nji fewralda 
«Ejem», rus çeper filmi, 14:00-da, 
«Gerakl» ABŞ-nyň çeper filmi, 17:00-da. 
23-nji fewralda 
«Minnonlar» ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, 
«Söýgi atly baýlyk», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
24-nji fewralda 
«Soltan patyşa barada rowaýat», çagalar üçin rus çeper filmi, 15:00-da, 
«Kokteýl», hindi çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy
Telefon: 49-23-14, 49-26-58.

«Aşgabat» kinoteatrynda
19-njy fewralda
 
«Ýedinji girdenek», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da,
«Bürgütler», tatar çeper filmi, 15:00-da, 
«Kelebegiň düýşi», türk çeper filmi, 17:00-da, 
«Kämillige ýol», türkmen çeper filmi, 19:00-da. 
20-nji fewralda 
«Lotos gülçyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Ýyldyz», rus çeper filmi, 15:00-da, 
«Irki durnalar», gyrgyz çeper filmi, 17:00-da, 
«Ogurlyk», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
21-nji fewralda 
«Myradyň jadyly kitaby», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Biz jazdan», rus çeper filmi, 16:00-da, 
«Söýgi pursatlary», hindi çeper filmi, 17:00-da, 
«Nika oýunlary», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
22-nji fewralda 
«Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Esgeriň kakasy», gruzin çeper filmi, 15:00-da, 
«Pandoranyň gutusy», türk çeper filmi, 17:00-da, 
«Umydy elden berme», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
23-nji fewralda 
Multfilmleriň ýygyndysy, 11:00-da, 13:00-da, 
«Çölüstanyň ak Güni» rus çeper filmi, 15:00-da, 
«Aladin» hindi çeper filmi, 17:00-da, 
«Gaýynene hem-de gelin», hindi çeper filmi, 19:00-da. 
24-nji fewralda 
«Ýumajyk», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Maýsalaryň asyl şerbeti», gazak çeper filmi, 15:00-da, 
«Atam hem oglum», türk çeper filmi, 17:00-da, 
«Meniň adym Khan», hindi çeper filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 
Telefon: 93-67-25, 93-79-23.

«Watan» kinokonsert merkezinde
19-njy fewralda 

«Hytaýda ýol öwrülişigi», hytaý dokumental çeper filmi, 15:00-da, 
«Gül we ot», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
20-nji fewralda 
«Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Kireýne ýaşanlar», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
21-nji fewralda 
«Düýeguş», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
22-nji fewralda 
«Magtymguly», türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Hilegär nätanyş», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
23-nji fewralda 
«Ogul», çagalar üçin multfilmi, 15:00-da, 
Estrada aýdymçylarynyň konserti, 19:00-da. 
24-nji fewralda 
«At—myrat», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Jadygöý», hindi çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler