Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
1208

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde
12-nji fewralda 

«Şa gyzy we poni», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, 
«Tizlik», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
13-nji fewralda 
«Ak guşuň owazy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Kabul ekspresi», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
14-nji fewralda 
«Gyzyl derýaly jülge», çagalar üçin hytaý çeper filmi, 15:00-da, 
Estrada aýdymçylarynyň konserti, 18:00-da.
15-nji fewralda 
«Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 14:00-da, 
«Iň mährem ene», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
16-njy fewralda 
«Bäşlik», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Drona», hindi çeper filmi, 18:00-da.
17-nji fewralda 
«Elwin we burunduklar», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, 
Estrada aýdymçylarynyň konserti, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy
Telefon: 49-23-14, 49-26-58.

«Aşgabat» kinoteatrynda
12-nji fewralda 

«Hatika», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Göwher goly», rus çeper filmi, 15:00-da, 
«Dilemma», tatar çeper filmi, 17:00-da, 
«Men — robat», hindi çeper filmi, 19:00-da.
13-nji fewralda 
«Şa-Soltan hakynda erteki», çagalar üçin rus çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Ömür wakasy», hindi çeper filmi, 15:00-da, 
«Belentlik», rus çeper filmi, 16:00-da, 
«Badşah», hindi çeper filmi, 19:00-da.
14-nji fewralda 
«Myradyň jadyly kitaby», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Asudalygyň goragynda», türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Yşk tötänligi söýer», türk çeper filmi, 17:00-da, 
«Sergezdan», hindi çeper filmi, 19:00-da.
15-nji fewralda 
multfilmleriň ýygyndysy, 11:00-da, 13:00-da, 
«Asudalygyň goragynda», türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Yşk tötänligi söýer», türk çeper filmi, 17:00-da, 
«Işiňiz şowly bolsun», hindi çeper filmi, 19:00-da.
16-njy fewralda 
«Gök deräniň aýdymy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Ak gaplaň», rus çeper filmi, 15:00-da, 
«At—myrat», türkmen çeper filmi, 17:00-da, 
«Seniň bilen duşuşyk», hindi çeper filmi, 19:00-da.
17-nji fewralda 
«Ben-10», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 
«Ata», belarus çeper filmi, 15:00-da, 
«Meniň çagalygymyň asmany», gazak çeper filmi, 17:00-da, 
«Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, 19:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 
Telefon: 93-67-25, 93-79-23.

«Watan» kinokonsert merkezinde
12-nji fewralda 
«Düýe guş» çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Umydy elden berme», hindi çeper filmi, 18:00-da. 
13-nji fewralda 
«Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Işiňiz şowly bolsun!», hindi çeper filmi, 18:00-da.
14-nji fewralda 
«Lotos gül çyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, 
«Wir halk gahrymany», hindi çeper filmi, 18:00-da.
15-nji fewralda 
«Gorkak batyr», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Hilegär nätanyş», hindi çeper filmi, 18:00-da.
16-njy fewralda 
«Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, 
17-nji fewralda 
«Ak ýaýlanyň aýdymy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 
«Patyşa Singh», hindi çeper filmi, 18:00-da.
Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 
Telefon: 92-18-65.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň