Soňky habarlar

Archive news

Aşgabadyň kinokonsert merkezlerinde görkeziljek kinolar

0
805

«Türkmenistan» kinokonsert merkezinde

12-nji fewralda 


«Şa gyzy we poni», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, 

«Tizlik», hindi çeper filmi, 18:00-da. 

13-nji fewralda 

«Ak guşuň owazy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Kabul ekspresi», hindi çeper filmi, 18:00-da. 

14-nji fewralda 

«Gyzyl derýaly jülge», çagalar üçin hytaý çeper filmi, 15:00-da, 

Estrada aýdymçylarynyň konserti, 18:00-da.

15-nji fewralda 

«Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 14:00-da, 

«Iň mährem ene», hindi çeper filmi, 18:00-da. 

16-njy fewralda 

«Bäşlik», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Drona», hindi çeper filmi, 18:00-da.

17-nji fewralda 

«Elwin we burunduklar», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 15:00-da, 

Estrada aýdymçylarynyň konserti, 19:00-da.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han koçesiniň 13-nji jaýy

Telefon: 49-23-14, 49-26-58.«Aşgabat» kinoteatrynda

12-nji fewralda 


«Hatika», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 

«Göwher goly», rus çeper filmi, 15:00-da, 

«Dilemma», tatar çeper filmi, 17:00-da, 

«Men — robat», hindi çeper filmi, 19:00-da.

13-nji fewralda 

«Şa-Soltan hakynda erteki», çagalar üçin rus çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 

«Ömür wakasy», hindi çeper filmi, 15:00-da, 

«Belentlik», rus çeper filmi, 16:00-da, 

«Badşah», hindi çeper filmi, 19:00-da.

14-nji fewralda 

«Myradyň jadyly kitaby», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 

«Asudalygyň goragynda», türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Yşk tötänligi söýer», türk çeper filmi, 17:00-da, 

«Sergezdan», hindi çeper filmi, 19:00-da.

15-nji fewralda 

multfilmleriň ýygyndysy, 11:00-da, 13:00-da, 

«Asudalygyň goragynda», türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Yşk tötänligi söýer», türk çeper filmi, 17:00-da, 

«Işiňiz şowly bolsun», hindi çeper filmi, 19:00-da.

16-njy fewralda 

«Gök deräniň aýdymy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 

«Ak gaplaň», rus çeper filmi, 15:00-da, 

«At—myrat», türkmen çeper filmi, 17:00-da, 

«Seniň bilen duşuşyk», hindi çeper filmi, 19:00-da.

17-nji fewralda 

«Ben-10», çagalar üçin ABŞ-nyň çeper filmi, 11:00-da, 13:00-da, 

«Ata», belarus çeper filmi, 15:00-da, 

«Meniň çagalygymyň asmany», gazak çeper filmi, 17:00-da, 

«Ýeňip geçmek», hindi çeper filmi, 19:00-da.

Salgysy: Aşgabat ş., Magtymguly şaýoly 

Telefon: 93-67-25, 93-79-23.«Watan» kinokonsert merkezinde

12-nji fewralda 

«Düýe guş» çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Umydy elden berme», hindi çeper filmi, 18:00-da. 

13-nji fewralda 

«Gyzykly gezelenç», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Işiňiz şowly bolsun!», hindi çeper filmi, 18:00-da.

14-nji fewralda 

«Lotos gül çyrasy», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, 

«Wir halk gahrymany», hindi çeper filmi, 18:00-da.

15-nji fewralda 

«Gorkak batyr», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Hilegär nätanyş», hindi çeper filmi, 18:00-da.

16-njy fewralda 

«Banban gaplaňjyk», çagalar üçin hytaý multfilmi, 15:00-da, 

17-nji fewralda 

«Ak ýaýlanyň aýdymy», çagalar üçin türkmen çeper filmi, 15:00-da, 

«Patyşa Singh», hindi çeper filmi, 18:00-da.

Salgysy: Aşgabat ş., Görogly köçesi 46 

Telefon: 92-18-65.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň