Soňky habarlar

Archive news

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi amerikan filmleriniň görkezilişine çagyrýar!

0
1281

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi amerikan filmleriniň görkezilişine çagyrýar!

Türkmenabat ş. Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry 

2019-njy ýylyň 9-njy fewraly


11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm

15.00 «Oý» multfilm

18.30 «Gara babyr» çeper film

Balkanabat ş. Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry

2019-njy ýylyň 15-nji fewraly 


18.30 «Gara babyr» ceper film

2019-njy ýylyň 16-njy fewraly 

11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm

14.00 «Öý» multfilm

Mary ş. Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry

2019-njy ýylyň 10-njy fewraly


13.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm

15.00 «Öý» multfilm

18.30 «Gara babyr» çeper film

Türkmenbaşy ş. Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumy

2019-njy ýylyň 17-nji fewraly 


11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm

15.00 «Öý» multfilm

18.30 «Gara babyr» çeper film

Aşgabat ş. «Aşgabat» kinoteatry

2019-njy ýylyň 10-njy fewraly


11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm

15.00 «Öý» multfilm

18.30 «Gara babyr» çeper film

Daşoguz ş. Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry

2019-njy ýylyň 24-nji fewraly


11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm

15.00 «Öý» multfilm

18.30 «Gara babyr» çeper film

Giriş tölegsiz. 

Kinofilmler rus dilinde iňlis dilindäki subtitrler bilen görkeziler.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň