ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi amerikan filmleriniň görkezilişine çagyrýar!

0
1838

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy Sizi amerikan filmleriniň görkezilişine çagyrýar!
Türkmenabat ş. Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly drama teatry 
2019-njy ýylyň 9-njy fewraly

11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm
15.00 «Oý» multfilm
18.30 «Gara babyr» çeper film
Balkanabat ş. Balkan welaýatynyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky döwlet drama teatry
2019-njy ýylyň 15-nji fewraly 

18.30 «Gara babyr» ceper film
2019-njy ýylyň 16-njy fewraly 
11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm
14.00 «Öý» multfilm
Mary ş. Mary welaýatynyň Kemine adyndaky döwlet drama teatry
2019-njy ýylyň 10-njy fewraly

13.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm
15.00 «Öý» multfilm
18.30 «Gara babyr» çeper film
Türkmenbaşy ş. Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň Medeni-sport toplumy
2019-njy ýylyň 17-nji fewraly 

11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm
15.00 «Öý» multfilm
18.30 «Gara babyr» çeper film
Aşgabat ş. «Aşgabat» kinoteatry
2019-njy ýylyň 10-njy fewraly

11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm
15.00 «Öý» multfilm
18.30 «Gara babyr» çeper film
Daşoguz ş. Daşoguzyň Nurmuhammet Andalyp adyndaky döwlet sazly drama teatry
2019-njy ýylyň 24-nji fewraly

11.00 «Şagyzy we gurbaga» multfilm
15.00 «Öý» multfilm
18.30 «Gara babyr» çeper film
Giriş tölegsiz. 
Kinofilmler rus dilinde iňlis dilindäki subtitrler bilen görkeziler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň