Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň basketbol federasiýasy

0
35740
Salgysy:
Ашхабад, просп. Атамурата Ниязова, дом 243
Telefon belgiňiz:
+99365550795; +99361925855
Pocta:
tkmbasket@mail.ru
Web adres:
www.tkm.basketball
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler