Türkmenistanyň Milli ýaý atyjylyk federasiýasy

0
14878
Salgysy:
Aşgabat, A.Annanow köçesiniň 21-nji jaýynyň 20-nji öýi
Telefon belgiňiz:
+99312431306, +99361000075
Pocta:
turkmenarchery@gmail.com

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler