Soňky habarlar

Arhiw

Üns beriň! «Türkmengazüpjünçilik» birleşigi gaz bilen kebşirleýjileri işe çagyrýar.

0
3956
Salgysy:
Aşgabat ş. Garry Kulyýew köçesiniň 81-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
23-23-22; 23-23-28

Üns beriň! «Türkmengazüpjünçilik» birleşigi şäherlerdäki we obalardaky köp gatly, köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň otaglarynda 
gaz ölçeýji enjamlary oturtmak üçin şertnama esasynda gaz bilen kebşirleýjileri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin salgymyz: Aşgabat şäheriniň Garry Kulyýew köçesiniň 81-nji jaýy, «Türkmengazüpjünçilik» birleşigi. Tel.: 23-23-22; 23-23-28.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler