Üns beriň! «Türkmengazüpjünçilik» birleşigi gaz bilen kebşirleýjileri işe çagyrýar.

0
3955
Address:
Aşgabat ş. Garry Kulyýew köçesiniň 81-nji jaýy
Phone:
23-23-22; 23-23-28

Üns beriň! «Türkmengazüpjünçilik» birleşigi şäherlerdäki we obalardaky köp gatly, köp öýli ýaşaýyş jaýlarynyň otaglarynda 
gaz ölçeýji enjamlary oturtmak üçin şertnama esasynda gaz bilen kebşirleýjileri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin salgymyz: Aşgabat şäheriniň Garry Kulyýew köçesiniň 81-nji jaýy, «Türkmengazüpjünçilik» birleşigi. Tel.: 23-23-22; 23-23-28.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic