Turkmenistan tenders

Sort by:
Turkmenistan state tenders
г. Ашгабат, Битарап Туркменистан шаелы 553/3
+993-12-445434 Факс:+993-12-445044
19 2019
2298
Turkmenistan state tenders
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1;
24-48-34 (факс), 24-43-51, 24-48-44, 24-48-46
19 2019
2056
Turkmenistan state tenders
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1;
24-48-34(факс), 24-43-51, 24-48-44, 24-48-46
19 2019
2032
Turkmenistan state tenders
г.Ашгабат, этрап Багтыярлык, жилой комплекс Рухабат, проспект Туркменбаши, дом 1;
24-48-34 (факс), 24-43-51, 24-48-44, 24-48-46
19 2019
2104
Turkmenistan state tenders
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
19 2019
1824
Turkmenistan state tenders
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
(+99312) 40-32-40; 40-31-22; факс (+99312) 40-32-59
19 2019
1845
Turkmenistan state tenders
Балканский велаят, ш. Туркменбаши
+993243 96-0-38, 2-03-89
16 2019
2225
Turkmenistan state tenders
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
16 2019
2144
Turkmenistan state tenders
ш. Ашгабат, Арчабил шаёлы 56
(+99312) 40-32-40; 40-32-50; 40-32-75
16 2019
2120
Turkmenistan state tenders
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56, 17 этаж
(+99312) 40-32-40; 40-32-75
16 2019
2086
Turkmenistan state tenders
г.Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216
+993 62 592 231; +993 61 765 488
30 2019
3327
Turkmenistan state tenders
г.Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216
+993 62 592 231; +993 61 765 488
30 2019
3265
Turkmenistan state tenders
Ашхабад, Арчабиль шаёлы, 56.
40-34-52, 40-34-54, факс 40-34-53
30 2019
3315
Turkmenistan state tenders
г. Балканабат, ул. Атамурат Аннанияз оглы, квартал 216, офис Консорциума «Хазар»
+993 62 592 231; +993 61 765 488
30 2019
3146
Turkmenistan state tenders
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
25 2019
3639
Turkmenistan state tenders
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
21 2019
3848
Turkmenistan state tenders
Битарап Туркменистан шаелы ,553/3, Ашхабад
+993-12-44 54 34, +993-12-44 50 44
21 2019
3881
Turkmenistan state tenders
г. Ашхабат, 744027, Туркменбаши шаёлы, д. 81 (Блок Б)
19 2019
4056
Turkmenistan state tenders
ш.Ашгабат, Арчабил шаёлы 56, Государственный концерн «Туркменгаз»
(+99312) 40-32-40; 40-32-75; факс (+99312) 40-32-59.
19 2019
3934
Turkmenistan state tenders
г. Ашгабат 1939, проспект Арчабиль 56, 13 этаж УКПО ГК «Туркменгаз»
40- 37-45 (факс), 40-37-39,40-37-40, 40-37-41, 40-37-42
19 2019
3888