Soňky habarlar

Arhiw

Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi

0
5490
Soňky täzelenme:

2018-nji ýylyň dekabr aýynyň 4-8 aralygynda Aşgabat şäherinde ýurdumyzyň Söwda-senagat palatasynyň sergi meýdanynda “Importyň ornuny tutýan önümçilik tehnologiýalarynyň halkara sergisi” geçiriler.

Doly maglumat şu ýerde.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler