Nowruz haly

0
15704
Eýesi:
Annamammet Mammayew
Salgysy:
Aşgabat şäheri.(2127) G.Kulyýew köçesi
Telefon belgiňiz:
99312468601
Pocta:
yakupp@mail.ru
Web adres:
www.nowruzhaly.com
Soňky täzelenme:
"Muhammet-Balkan" Hojalyk jemgyýetiniň täze öndürýän ýokary hilli sintetiki halylaryny size hödürleýäris. Biziň halylarymyz siziň öýleriňize rahatlyk we bezeg berer, mundan başgada ýakymlylyk berer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler