Soňky habarlar

Arhiw

Italiýaly meşhur suratkeş Mikelanželo Merizi da Karawajonyň saýlanan eserleriniň sergisi guralar

0
10275
Salgysy:
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Italiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Sizi Italiýanyň meşhur suratkeşi Mikelanželo Merizi da Karawajonyň saýlanan eserleriniň reproduksiýalarynyň sergisine çagyrýarlar

Sergi 2018-nji ýylyň 7-25-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirilýär.

Sergi 2018-nji ýylyň 7-nji fewralynda sagat 15.30-da açylýar.

Giriş tölegsiz.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler