Latest News

News Archive

Italiýaly meşhur suratkeş Mikelanželo Merizi da Karawajonyň saýlanan eserleriniň sergisi guralar

0
10454
Address:
Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýi
Last update:

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi bilen Italiýanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy Sizi Italiýanyň meşhur suratkeşi Mikelanželo Merizi da Karawajonyň saýlanan eserleriniň reproduksiýalarynyň sergisine çagyrýarlar

Sergi 2018-nji ýylyň 7-25-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde geçirilýär.

Sergi 2018-nji ýylyň 7-nji fewralynda sagat 15.30-da açylýar.

Giriş tölegsiz.

If you notice an error in the text, please select it and press < strong> Ctrl + Enter

Comments
To leave a comment, log in or register
By topic