Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy (BMG)

0
24692
Salgysy:
г.Ашгабат, Арчабиль шаелы, 21
Telefon belgiňiz:
(+99312) 48-83-25, факс: 48-83-16
Pocta:
registry.tm@undp.org
Web adres:
www.tm.one.un.org

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21.

tel.: 48-83-25 faks: 48-83-16.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň