Soňky habarlar

Arhiw

Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy

0
41329
Salgysy:
744036, Ашхабад, проспект Арчабиль, 21
Telefon belgiňiz:
(+99312) 48-83-25, факс: 48-83-16
Pocta:
rcs-turkmenistan-rco@un.org
Web adres:
www.turkmenistan.un.org
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 21.

tel.: 48-83-25 faks: 48-83-16.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler