Watikanyň Türkmenistandaky Apostol Nunsiaturasy

0
13405
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Гёроглы, 20 А
Telefon belgiňiz:
(+99312) 92-75-46, факс: 92-36-83
Pocta:
aszoni@online.tm

Aşgabat ş., Görogly köçesi, 20 “A”.

tel.: 92-75-46 faks: 92-36-83.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň