Soňky habarlar

Arhiw

Ukrainanyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
28765
Salgysy:
744001, Ашхабад, ул. Азади, дом 49
Telefon belgiňiz:
+993129-2958, +99312943025, факс: +99312924279
Pocta:
ukremb@online.tm
Web adres:
www.turkmenistan.mfa.gov.ua
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Azady köçesi, 49.

tel.: 94-29-58, 94-30-25 факс: 92-42-79.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler