Soňky habarlar

Arhiw

Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy

0
63889
Salgysy:
г.Ашхабад, Гарашсызлык шаелы, 11-13
Telefon belgiňiz:
(+99312) 48-04-68, 48-04-69, 48-04-70, факс: 48-04-75
Soňky täzelenme:

Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 11-13.

tel.: 48-04-68, 48-04-69, faks: 48-04-75.Türkmenbaşy şäherindäki Gazagystan Respublikasynyň konsullygy

Türkmenbaşy şäheri, A.Magtymowa köç., j.8.

tel: (+993243) 5-04-49, faks: (+993243) 5-06-14.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler