Türkmenistanyň "Ýokary ligasy — 2015-iň" altyn medalyna mynasyp bolan "Altyn Asyr" klubunyň sylaglanyş pursadyndan fotoreportaž

0
1737

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň