Türkmenistanyň "Ýokary ligasy — 2015-iň" altyn medalyna mynasyp bolan "Altyn Asyr" klubunyň sylaglanyş pursadyndan fotoreportaž

16:4723.12.2015
0
2675

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň