Türkmenistan milli ýygyndysynyň türgenleşigi

08:5208.10.2015
0
1442
Türkmenistan milli ýygyndysynyň türgenleşigi

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň