"Aşgabat" bilen "Ahalyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

03:1905.07.2015
0
1961
"Aşgabat" bilen "Ahalyň" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň