Aşgabat şäheriniň futzal boýunça açyk çempionatynyň birinji aýlawynyň jemleýji gününde geçirilen duşuşyklardan taýýarlan fotoreportaž

0
985
Aşgabat şäheriniň futzal boýunça açyk çempionatynyň birinji aýlawynyň jemleýji gününde geçirilen duşuşyklardan taýýarlan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň