"Aşgabat" bilen "Hazyna" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

10:5425.05.2015
0
2022
"Aşgabat" bilen "Hazyna" arasyndaky duşuşykdan fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň