Arhiw

«Koton», «Koton Kids» dükanlary gyş möwsümine degişli lybaslar üçin arzanladyş yglan edýär

11:5324.02.2022
0
9613

Türkiýäniň gelin-gyzlar we çagalar üçin niýetlenilen «Koton», «Koton Kids» haryt nyşanly egin-eşik önümleriniň Aşgabatdaky dükanlary 28-nji fewrala çenli gyş möwsümine degişli lybaslaryň ähli görnüşlerini 60 göterim arzanladyş bilen satuwa çykarýar.

Dükanlaryň koton_turkmenistan instagram sahypasy ýa-da IMO sosial ulgamy arkaly bu ýerde satylýan egin-eşik görnüşleri bilen tanşyp bilersiňiz: «Koton Women» +99361 643996; «Koton Kids» +99361 643985.

Mundan başga-da, halaýan görnüşleriňizi öýde geýip, özüňize deňäp görmek üçin sargyt edip bilersiňiz. Bu dükanlar sargytlar boýunça eltip berme hyzmatyny mugt amala aşyrýarlar.

Şeýle-de, okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň