Eýran Yslam Respublikasynyň XIII ýöriteleşdirilen sergisinden fotoreportaž

11:3405.03.2017
0
2741
Eýran Yslam Respublikasynyň XIII ýöriteleşdirilen sergisinden fotoreportaž

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň