Soňky habarlar

Arhiw

Halkara audit

0
2708
Telefon belgiňiz:
+99362889679
Pocta:
halkara.audit.okuw@gmail.com
“Halkara audit” okuw merkezi
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylaryny
“Buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary”
okuwyna çagyrýar!

Okuwy tamamlan diňleýjilere Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň tassyklan nusgasyndaky Şahadatnama gowşurylýar.

Biziň salgymyz:

Aşgabat ş. Atatürk köçesiniň 82-nji jaýy
(“Berkarar” söwda merkeziniň gapdalynda “Awtoýoly” binasynyň 2-nji gaty)
Tel: 46-91-26/ +99362 88 96 79
halkara.audit.okuw@gmail.com
+99362 88 96 79
halkara_audit_okuw
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler