Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi

0
2475
Telefon belgiňiz:
61459966
Pocta:
tourismschooltm@gmail.com
Hormatly ýurdumyzyň ýaşaýjylary Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi sizi öz orta hünär okuw mekdebine aşakdaky ugurlar boýunça bilim almaklyga çagyrýar.
1. Myhmanhana hyzmatlary
2. Syýahatçylyk hyzmatlary
3.Ykdysadyýet wemeýilnamalaşdyryş
4. Buhgalterçilik hasaba alnyşy
5. Daşky gurşawy goramak we tebigy miras
6. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy

Resminamalary kabul edmeklik 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 8-ne çenli dowam edýär. mundan başgada welaýatda ýaşýanlar üçin her welaýatyň öz ýerlerine resminamalaryny tabşyrmaklyk mümkinçilikleri dňredilendir.
Hawarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 36-48-15, 36-48-14
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler