Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi

0
2324
Телефон:
61459966
Почта:
tourismschooltm@gmail.com
Hormatly ýurdumyzyň ýaşaýjylary Aşgabat şäherindäki syýahatçylyk orta hünär okuw mekdebi sizi öz orta hünär okuw mekdebine aşakdaky ugurlar boýunça bilim almaklyga çagyrýar.
1. Myhmanhana hyzmatlary
2. Syýahatçylyk hyzmatlary
3.Ykdysadyýet wemeýilnamalaşdyryş
4. Buhgalterçilik hasaba alnyşy
5. Daşky gurşawy goramak we tebigy miras
6. Jemgyýetçilik iýmitiniň önümleriniň tehnologiýasy

Resminamalary kabul edmeklik 2020-nji ýylyň awgust aýynyň 8-ne çenli dowam edýär. mundan başgada welaýatda ýaşýanlar üçin her welaýatyň öz ýerlerine resminamalaryny tabşyrmaklyk mümkinçilikleri dňredilendir.
Hawarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 36-48-15, 36-48-14
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме