Тендеры

Сортировка:
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, ул. Ата Тюрка, 61.
48-67-03.
12 Май 2022
1275
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132
39-01-85, 39-01-86, 39-02-41, 39-02-46, 39-01-71.
09 Май 2022
1527
Государственные
г. Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз».
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.
09 Май 2022
1495
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит».
40-39-39.
09 Май 2022
1389
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит».
40-39-39.
05 Май 2022
2322
Государственные
г. Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз».
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.
04 Май 2022
2295
Государственные
г. Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз»,
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.
03 Май 2022
2418
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит»,
40-39-39,
03 Май 2022
2358
Государственные
Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, Gurbansoltan eje şaýolunyň 14-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 14-nji jaýy.
(800222) 77700, 20033, faks (800222) 60089, 20029.
03 Май 2022
2294
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 132.
39-01-85, 39-01-86, 39-02-41, 39-02-46, 39-01-71.
02 Май 2022
2264
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит».
40-39-39.
02 Май 2022
1986
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит».
40-39-39.
01 Май 2022
1998
Государственные
Туркменистан, г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Турк­меннебит».
40-39-39.
01 Май 2022
1967
Государственные
г. Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз»:
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.
01 Май 2022
1899
Государственные
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
26 Апрель 2022
3830
Государственные
г. Ашхабад, 1939, Арчабил шаёлы, 56, 13 этаж, УКПО ГК «Туркменгаз».
40-37-45 (факс), 40-37-39, 40-37-40, 40-37-41, 40-37-42.
25 Апрель 2022
2756
Государственные
Туркменистан, Балканский велаят, г.Туркменбаши, ТКНПЗ
+993243 9-60-48, 2-03-89; тел./факс: +993243 2-11-49.
25 Апрель 2022
3574
Государственные
Туркменистан, г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 56, 4 этаж, ГК «Туркменнебит».
40-39-39
25 Апрель 2022
2427