Образование

Сортировка:
ВУЗЫ
Ашхабад, проспект Сапармурата Туркменбаши, 40
+99312226547
07 Август 2012
96253
ВУЗЫ
г.Ашхабад, ул. Галкыныш, 25
+(99312) 22 69 65 +(99312) 22 69 63 +(99312) 22 68 50
07 Август 2012
101408
ВУЗЫ
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 8
+(99312) 39-13-74, 39-13-70
07 Август 2012
102514
Курсы
Лебапский велаят, г. Туркменабат, ТЦ «Дегирмен»
+99342260266
21 Декабрь 2012
30024
ВУЗЫ
г.Ашхабад, Сапармурат Туркменбаши шаёлы, 31
+(99312) 94-69-90, 94-54-29
07 Август 2012
118843
ВУЗЫ
г. Ашхабад, ул.Б.Аннанова, 136
(+99312) 28-15-53 , 28-18-00
07 Август 2012
123376
ВУЗЫ
Aşgabat ş., A. Nowaýy (2022) köçesi, 90
+(99312) 92-56-41, 92-31-19, 92-25-08
07 Август 2012
115664
ВУЗЫ
Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köçesi, 114
+(99312) 48-28-60
07 Август 2012
114646
ВУЗЫ
г.Ашхабад, ул. 1984 (Пушкина), 22
+(99312) 92-28-56
07 Август 2012
84570
ВУЗЫ
г.Ашхабад, (1987) проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова,112
+(99312) 49-61-99, 49-88-52
03 Октябрь 2012
98186
ВУЗЫ
г.Ашхабад, улица 1972 (Ататюрка),73
+(99312) 48-62-89, 48-62-75
03 Октябрь 2012
83471
ВУЗЫ
г.Ашхабад, ул. 2009 (Героглы)
+(99312) 34-27-46, 34-26-52
07 Август 2012
122547
ВУЗЫ
г.Ашхабад, ул.Адалып (1958), 169
+(99312) 39-85-00 39-85-62 39-85-25
10 Март 2021
34143
ВУЗЫ
г.Ашхабад, Сапармурат Туркменбаши шаёлы, 175
+(99312) 404960 404961 404926
10 Март 2021
58659
ВУЗЫ
г.Ашхабад, ул. 2052 (Эсгерлер), 9
+(99312) 364517 364497
10 Март 2021
60256
Курсы
ş.Aşgabat, köçe Bagtyýarlyk 15
95-06-49, 95-06-23, 95-06-39, 95-06-34
16 Июль 2017
89727
Курсы
+(99312) 906065, +(99312) 906671
03 Сентябрь 2017
110549
Спецшколы
г.Ашхабад, улица 1916 ( Б. Аннанова), 129
+(99312) 28-71-56, 28-71-66
11 Март 2021
30532
Спецшколы
г. Гёоктепе, ул.А.Аннаниязова, 89
47061
11 Март 2021
30121
Спецшколы
г.Ашхабад, этрап Бюзмейин, ул. Аркадага, 1
+(99312) 33-52-41
11 Март 2021
30316
Спецшколы
г. Ашхабад, ул. Гёроглы, 124
(+99312) 906204
11 Март 2021
30684
Спецшколы
г. Ашхабад, проспект Героя Туркменистана Гурбансолтан эдже, 10
+(99312) 28-07-74, 28-20-03, 28-08-82
11 Март 2021
30197
Спецшколы
г. Ашхабад, (1987) Проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, 112
+(99312) 49-64-25, 49-64-29
11 Март 2021
30606