Soňky habarlar

Arhiw

INTERNET ARKALY TAGAMLARY SARGYT ETMEK hyzmatkar.com

0
19779
Salgysy:
hyzmatkar.com
Web adres:
hyzmatkar.com
Soňky täzelenme:

Наш сайт создан с целью соединить сеть ресторанов имеющие услугу доставки и желающих произвести заказ блюд по интернету. Пользователи смогут иметь доступ к самым последним меню ресторанов и произвести заказ без дополнительной оплаты. Используя новейшие инновационные технологии Ваш заказ будет принят и направлен в соответствующий ресторан. Biziň saýtymyz eltme hyzmaty bolan restoranlary we internet arkaly tagamlary sargyt etmäge isleg bildirýän adamlary birikdirmek maksady bilen döredilendir. Ulanyjylar restoranlaryň iň soňky menýulary bilen tanyşyp, isleg bildirýän tagamlaryny goşmaça töleg tölemän sargyt edip bilerler. Döwrebap tehnologiýalar arkaly Siziň sargydyňyz iň gysga wagtyň içinde kabul ediler we degişli restorana ugradylar.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler