Soňky habarlar

Arhiw

Парк «Туркмено-турецкой дружбы»

0
6885
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Гёроглы

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler