Soňky habarlar

Arhiw

"Türkmenbaşynyň Ruhy" metjidi

0
121085
Salgysy:
Ахалский велаят, село Кипчак
Telefon belgiňiz:
(+99312) 25-63-01
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler