Soňky habarlar

Arhiw

Taze yyl bayramcylyk sowhuny

0
84850
Soňky täzelenme:

Eziz korpelerimiz! Sizi, “Ruhybelent” toy mekanynda geciriljek soyguli ertekilerimizin gahrymanlarynyn “Taze yyl” basdan gecirmelerine cagyrmaga howlukyarys. Sizi soyguli multfilmlerin gahrymanlary hem-de Ayaz babadan sowgatlar garasyar.

Tel: 55-16-91; 8(64)04-93-82; 8(65)04-94-64; 8(66)07-61-69

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler