Soňky habarlar

Arhiw

Центр культуры Турецкой Республики

0
14094
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Героглы, 41А
Telefon belgiňiz:
(+99312) 27-37-52
*

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň