Soňky habarlar

Arhiw

Milli söwda merkezi (MSM)

0
29685
Salgysy:
Ашхабад, проспект Туркменбаши, дом 40 «A»
Telefon belgiňiz:
+99312212578.
Web adres:
www.mintradefer.gov.tm
Soňky täzelenme:

 Milli söwda merkeziniň binasynda 1 sany supermarket we mebel dükany, 135 orunlyk toý zaly we iki sany çaýhana müşderilere hyzmat edýär.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler