Türkmenistanyň garaşsyz horeografiýasynyň festiwaly

0
5851
Soňky täzelenme:

1-nji noýabrda 14:00-da Türkmenistanyň garaşsyz horeografiýasynyň XIII festiwaly açylar.

Horeografiýa täzeçe garaýyş, ajaýyp şüweleň, göze gelüwli egin-eşikler, belli sazlar... bu zatlaryň ählisi tiz wagtdan size garaşýar. Ýurdumyzyň ähli tansçylary her bir kalba nur çaýmaga taýýar. Sazyň we tansyň jadyly dünýäsine aralaş!

Goşmaça maglumat almak üçin telefonlar: 10-35-28 we +993-62-66-96-30.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler