Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça 23-nji Milli çempionatynyň ýokary ligasynda 30-njy tapgyry

0
7193
Soňky täzelenme:

20.10.2015.

16:00  "Aşgabat" — "Balkan"
Aşgabat ş.,  "Aşgabat" stadionynda

16:00  "Hazyna" — "Ahal"
Aşgabat ş.. TDY WE DI meýdançasynda

21.10.2015

15:30  "Energetik" — "Merw"
Baýramaly etr,  "Sport desgasy" 

16:00  "Daşoguz" — "Httu"
Daşoguz ş., "Sport" toplumy

16:00  "Altyn Asyr" — "Şagadam"
Aşgabat ş "Aşgabat " stadiony

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler