Soňky habarlar

Arhiw

Dünýä çempionaty 2018 saýlama duşuşyklary: Türkmenistan - Hindistan

0
12979
Salgysy:
г.Ашгабат, ул. Героя Атамурата Ниязова
Soňky täzelenme:

Oktýabr aýynyň 08-ne Aşgabat şäheriniň "Köpetdag" stadionynda 2018-nji ýylyň dünýä çempionatynyň saýlama duşuşygy Türkmenistan - Hindistan geçiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler