“Ýokary liga — 2015”, futbol duşuşyklarynyň geçiş tertibi

0
8424
Salgysy:
LINE ID: TPSPORT
Web adres:
https://line.me/ti/p/%40xlz6070a
Soňky täzelenme:

XXVIII tapgyr.

"Aşgabat" —"Merw"

Duşuşygyň geçiriljek senesi we wagty: 02.10.2015,  16:30

Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Aşgabat şäheri, köpugurly «Aşgabat» stadiony

Ýerleşýän ýeri: 2002/5 köçesi, 9

 

"Energetik" —"Ahal"

Duşuşygyň geçiriljek senesi we wagty: 03.10.2015,  16:00

Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Mary şäheri, köpugurly stadiony

 

"Şagadam" — "Daşoguz"

Duşuşygyň geçiriljek senesi we wagty: 03.10.2015,  17:00

Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Türkmenbaşy şäheri, «Şagadam» stadiony

 

"Balkan" — HTTU

Duşuşygyň geçiriljek senesi we wagty: 03.10.2015,  17:00

Duşuşygyň geçiriljek ýeri: Balkanabat şäheri, sport toplumy

 

"Hazyna" — "Altyn Asyr"

Duşuşyk 2015-nji ýylyň 1-nji dekabryna geçirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler