Soňky habarlar

Arhiw

Gurban baýramy mynasybetli Siziň çagalaryňyz üçin dynç alyş çäresi

0
16304
Salgysy:
Türkmenistan, Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýoly, 52-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
+99312 454266
Soňky täzelenme:

Yimpaş Söwda Merkezi "Ýimpas" söwda merkeziniň 3-nji gatynda ýerleşýän çagalar oýun meýdançasynda 24.09.2015ý-26.09.2015ý aralygynda Gurban baýramy mynasybetli Siziň çagalaryňyz üçin dynç alyş çäresine dürli gyzykly çykyşlar we oýunlaryň geçirilýändigini habar berýär.

Çäre sagat 19:00-20:00 arasynda geçiriler.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler