Soňky habarlar

Arhiw

Lukmandan deslapky ilkinji kömek okuwlarynyň biznes meýilnamasyny taýýarlajak maslahatçylar bâsleşigi

0
22711
Salgysy:
744000, Туркменистан, г. Ашхабат, ул.2022 дом 116/1
Pocta:
info@tgymj.gov.tm
Web adres:
http://tgymj.gov.tm
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýeti lukmandan deslapky ilkinji kömek okuwlarynyň biznes meýilnamasyny taýýarlajak maslahatçylara bâsleşik yglan edýâr. Bu barada giñişleýin maglumatlary indiki salgy boýunça alyp bilersiñiz - Salgy

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler