Soňky habarlar

Arhiw

“Türkmeneksport” hojalyk hasaplaşykly döwlet kärhanasy Türkmenistanyň daşary söwda gatnaşyklary

0
20454
Salgysy:
Ашхабад, пр-т Битарап Туркменистан, 101/1
Telefon belgiňiz:
(+99312) 477428
Pocta:
turkmenexport@mail.ru
Web adres:
https://turkmenexport.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler