Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň Türkmenistanyň gahrymany Gurbansoltan Eje adyndaky ýüpek fabrigi

0
26454
Salgysy:
г.Ашхабад, ул.2060, 13
Telefon belgiňiz:
(99312) 364348/17

Продукция: шелк-сырец


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler