Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi

0
45584
Salgysy:
744000, Ашхабад, проспект Гарашсызлык, 96
Telefon belgiňiz:
+993 12 40-71-71
Pocta:
info@turkmentextile.gov.tm
Web adres:
http://turkmentextile.gov.tm/
Soňky täzelenme:

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler