Soňky habarlar

Arhiw

MTS Türkmenistan

0
54809
Salgysy:
Туркменистан, город Ашхабад проспект Героя Туркменистана Атамурата Ниязова, дом 85
Telefon belgiňiz:
(+99312) 42 52 05, 0890
Web adres:
www.mts.tm
Soňky täzelenme:

“MTS-Türkmenistan” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrliginiň Edara görnüşindäki taraplary we maýa goýum taslamalaryny döwlet tarapyndan hasaba almak müdirligi tarapyndan №16037328 belgi bilen hasaba alnandyr.“MTS-Türkmenistan” Hojalyk jemgyýeti aragatnaşyk ugry boýunça işini Türkmenistanyň Aragatnaşyk ministrliginiň ygtyýarnamasy esasynda amala aşyrýar. 

 

Ýerleşýän ýeri:

Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, jaý 85

 


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler