Soňky habarlar

Arhiw

Типография Дашогузского велаята

1
6138
Salgysy:
г.Дашогуз, ул. Имени Г. Эдже, 8
Telefon belgiňiz:
(993322) 25773, 25655
полиграфия

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler