Soňky habarlar

Arhiw

Photoshop filter - nokatly surat

0
1536
Eýesi:
Serdar
Salgysy:
Online
Telefon belgiňiz:
+99362621499
Pocta:
batyrmadovic@gmail.com
Bahasy:
100
Soňky täzelenme:
Fotoşop programmasynyň filteri - ak gara nokatly surata öwürmek üçin (lazer printerlerde ulanylýar). Baha 100-manat

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler