Soňky habarlar

Arhiw

Çalt eltip berme hyzmaty

0
1049
Eýesi:
Islegegora
Salgysy:
Parahat 4, Jay 6. Ýunus Emre we Ýubileýni köçeleriň çatrygynda.
Telefon belgiňiz:
+99361791565
Pocta:
ukypcomputer@gmail.com
Soňky täzelenme:
"Islege görä" Aşgabat şäherindäki apteklerden dermanlary satyn alyp welaýatlara ugradyp bermek hyzmatyny hödürleýär. Habarlaşmak üçin: +99361791565 Salgymyz: Aşgabat şäheri, Parahat 4 Ýunus Emre we Ýubileýni köçeleriň çatrygynda.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler