Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda «Uruş ýyllarynyň aýdymlary» atly konsert geçiriler

0
20126
Salgysy:
Туркменская национальная консерватория имени Майи Кулиевой
Soňky täzelenme:

6-njy maýda konserwatoriýanyň uly zalynda

Konsertiň başlaýan wagty: 18:00.

Giriş Mugt

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler